Součásti školyŠkolní družina

Školní družina

 

Vedoucí vychovatelkou je Dana Poláková.

Poplatek za školní družinu se nevybírá.

Přihlašování žáků do ŠD: K docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku. Sdělí rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny a uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠD a nebudou k zastižení).

Ranní služba probíhá od 6:00 do 8:00 hodin, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 hodin. Ráno mohou docházet i žáci I. stupně, kteří nejsou přihlášeni  k pravidelné docházce do ŠD nebo žáci II. stupně, kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování  žáků a končí v 16:30 hodin. Vyzvedávání a propouštění žáků: je možné po první části činnosti (nebo po skončení tréninku, zájmového kroužku).

Pondělí: odchody po obědě: 13:15 - 13:45 hod., dále od 15:00 - 16:30 hod. Úterý - pátek: 13:15 - 13:30 hod., dále od 15:00 - 16:30 hod. Na zazvonění - videotelefony.    

Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče čekají na žáky před vstupními dveřmi do školní družiny.  

Propouštění  žáků ze ŠD po telefonu není dovoleno. Rodiče mohou změnu odchodu oznámit e-mailem paní vychovatelce nebo do notýsku žáka.

Soubory ke stažení

Ukliďme Česko

Školní družina se již několik let pravidelně zapojuje do celostátní akce: " Ukliďme Česko".  

Den dětí ve školní družině

Svůj svátek děti oslavily při zábavném odpoledni na zahradě školy. Déčko hraní- vědomostní, pohybové a veselé úkoly spojené s tancem. V závěru nechyběla sladká odměna.  Velká pochvala všem dětem! 

"Ukliďme Česko"

Školní družina se již potřetí zapojila do celostátní akce: " Ukliďme Česko". Uklidili a vyčistili jsme místa, kde s dětmi trávíme volný čas po vyučování - v přírodě. Okolí potůčku, cestou na Meziboří a na vyhlídku.…

27.4.2023 Čarodějnický rej ve školní družině

Zábavné odpoledne s úkoly, tancem a  hledáním pokladu proběhlo v parku. Každé oddělení si vyrobilo svou čarodějku. Počasí nám přálo a vládla dobrá nálada s chutí vyzkoušet si všechny aktivity.  V závěru nechyběl…

21.února 2023 : " Sportuje celá družina "!

V rámci pohybových her připravily paní vychovatelky sportovní aktivity pro  děti z 1.- 4.ročníků .  Děti byly rozděleny do 4 týmů. Postupně si vyzkoušely svou zručnost, obratnost, postřeh a dovednosti spojené s pohybem,…

Kouzelná chemie

V únoru jsme se zapojili do výtvarné soutěže Nadace Orlen Unipetrol: " Kouzelná chemie ". Děti z výtvarné volitelné aktivity si nejprve vyzkoušely pokusy s barvami a ve finále vytvořily letní louku. Koláže se vydařily,…

Pololetní prázdniny 3.2.2023

Den pololetních prázdnin aktivně, s kamarády ve školní družině. Skupina přihlášených žáků se sešla ve školním klubu. Vyzkoušeli si hry a aktivity v jiném prostředí. V kuchyňce si uvařili oběd a svačinku. 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies